Quint Learning helpt organisaties omgaan met dynamiek

Veranderen wordt onderdeel van het DNA

Organisaties bevinden zich momenteel in een tijd waarin verandering de enige constante is. Weinig staat vast en vrijwel alles is aan verandering onderhevig. Het snel en effectief kunnen aanpassen aan deze veranderingen is doorslaggevend voor toekomstig succes en moet daarom onderdeel worden van het DNA van elke organisatie.

Afhankelijkheid van IT

Door toenemende vervlechting van IT in de primaire processen worden organisaties steeds afhankelijker van IT. Enerzijds bemoeilijkt deze afhankelijkheid, door haar complexiteit, een snelle vernieuwing. Anderzijds initieert IT vernieuwing en daarmee verandering. Voor veel organisaties is het omgaan met deze dualiteit een belangrijk vraagstuk. Onze ervaring leert dat organisaties alleen met een doordachte strategie en met bijbehorend leiderschap uit deze spagaat komen. Quint helpt organisaties om de verandering duurzaam in te zetten en strategisch te verankeren. Daarbij is onze focus gericht op doeltreffende sturing en realisatie van veranderinitiatieven. Hierbij gaan wij verder dan systemen, technologie en best practices (Lean, ITIL, etc). Mensen zijn voor Quint de doorslaggevende factor en de grote uitdaging …

De menselijke factor

Om ons heen heeft iedereen het over ‘legacy’ als reden om niet te kunnen veranderen. Natuurlijk zijn verouderde systemen lastig om te beheren en te vernieuwen. Maar mensen houden de legacy in stand. Ondanks de vernieuwende technologie leiden oude gewoontes en eigen belang van mensen ertoe dat die echte vernieuwing en verandering traag verlopen. Wat is er voor nodig om de sprong in het diepe te wagen en de oude gewoontes los te laten? In ieder geval het vertrouwen en de veiligheid om samen te willen en te kunnen leren. Een gelijkgestemd beeld over het belang van de verandering en de weg er naar toe op alle lagen in de organisatie is daarbij van belang. Uiteindelijk is het doel dat passie ontstaat om zelf te veranderen en continue verbetering na te streven.

Gedrag en nieuwe kennis als katalysator voor verandering

Welk gedrag en welke kennis zijn nodig? Dat de meeste mensen vrezen voor feedback op hun functioneren, is een typerend voorbeeld. Zij hebben weinig vertrouwen in de beeldvorming die hun omgeving daarover heeft. Dat is één van de blokkades in verandering. Essentieel is daarom het creëren van een veilige omgeving waarin je met nieuw gedrag kunt experimenteren en medewerkers leren hoe ze elkaar kunnen versterken. Competenties die hierbij worden ontwikkeld, zijn de vaardigheid van feedback geven en stijlen van omgaan met verschillen tussen belangen. Daarnaast wordt met het leren van expertmatige kennis de eigen rol en zelfvertrouwen versterkt. De combinatie van beide leidt tot meesterschap en verandering. Quint Learning levert daaraan een bijdrage met impact! Wij gaan daarbij uit van het doel; de nieuwe gewenste situatie. Welke kennis en competenties er in de nieuwe situatie nodig zijn en hoe groot de kloof is met de huidige situatie wordt in kaart gebracht.

Op basis daarvan wordt een compleet en pragmatisch opleidingsplan gemaakt, dat invulling krijgt vanuit het open rooster of als maatwerk in-company opleidingsprogramma. Deze programma’s zijn gericht op deelnemers uit alle geledingen van de organisatie; zowel C-level als mensen uit de operatie. Kortom, een training op zowel strategisch als tactisch en operationeel niveau.

DNA

Daarbij is het uitgangspunt de praktijk, niet de theorie. De docenten zijn allen ervaren consultants van Quint. Onder het motto ‘Dare To Challenge’ worden Quinters bij opdrachtgevers als ‘change agents’ in organisatieverandering ingezet. In de opleiding oefenen zij met de deelnemers hoe verandering te bewerkstelligen. Tussen de opleidingssessies door passen de deelnemers dat in hun dagelijkse praktijk toe en evalueren dat weer in een volgende sessie. Dat waarborgt de verankering in de hele organisatie, opdat medewerkers niet na enige tijd – door eventuele weerstanden – weer in hun oude gedrag vervallen. Verandering wordt onderdeel van het DNA van de organisatie.

Over Quint Learning

Quint Learning is internationaal actief waardoor opleidingsprogramma’s voor multinationals over de hele wereld kunnen worden uitgerold. Quint Learning biedt een volledig portfolio; onder meer opleidingen op het gebied van Strategie, Leiderschap, Adviesvaardigheid, Lean IT, Lean Six Sigma, Agile, Verandermanagement, Programma en Projectmanagement, IT Service management, Sourcing & Governance, Architectuur en Innovatie, Informatie Security en technologie-opleidingen.

Voor meer informatie of contact

Mireile van Kol

Mireile van Kol

Drs. Mireille van Kol
Manager Quint Learning
m.van.kol@quintgroup.com
http://www.quintgroup.com