Artikel: Kadaster maakt IT-afdeling Lean

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en ondergrondse netwerken. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen. Het Kadaster innoveert zijn dienstverlening continu. Zo wilde het Kadaster de voorspelbaarheid van de uitvoering van het grote aantal ict-projecten verder verbeteren. De klanten van ict moeten immers goed bediend blijven!

Download hier het volledige artikel (.pdf) Kadaster_TITM 4 2013