Nabeschouwing: Ronde Tafel Best Value Procurement

 

OutsourcingDonderdag 8 mei is door Quint Wellington Redwood een ronde tafel bijeenkomst over het onderwerp ‘Best Value Procurement voor ICT’ gehouden. Deze bijeenkomst trok circa 25 CIO’s en (ICT) procurement managers naar Ouderkerk aan de Amstel om beelden en ervaringen uit te wisselen over dit opkomend fenomeen.

Naast aandacht voor een aantal ‘BVP basics’ en de visie van Quint op de best value benadering is uitgebreid ingegaan op de ervaringen die tot op heden bij het aanbesteden en inkopen van ICT zijn opgedaan. Van de aanwezige deelnemers had grofweg één derde praktische ervaring met de toepassing van best value, was één derde het van plan toe te passen en was één derde dit aan het onderzoeken. Zowel bij de gastspreker van de NS alswel vanuit de deelnemers die BVP in de praktijk hadden toegepast waren de ervaringen tot op heden positief. Een andere manier van benaderen van de leverancierselectie leverde zowel een efficiënter inkooptraject alswel het daadwerkelijk kunnen blootleggen van de toegevoegde waarde van de leveranciers op.

Vanuit een business perspectief kwam een onverwacht voordeel naar voren: doordat de beoordeling minder inhoudelijk wordt uitgevoerd en bovendien met minder papier, wordt het makkelijker voor business managers om deel te nemen aan de beoordeling en voelen zij een grotere betrokkenheid.

Tegelijkertijd is geconstateerd dat de ervaringen in de uitvoeringsfase van ICT opdrachten die door middel van een best value benadering tot stand zijn gebracht, op dit moment nog beperkt zijn. Juist daar ligt de ‘proof of the pudding’, en juist daar ook de noodzaak voor verdere best practice ontwikkeling en kennisverspreiding.

Quint zal de stand van zaken op het gebied van de toepassing van Best Value bij ICT opdrachten opnemen in haar jaarlijkse onderzoek (samen met Whitelane) naar de Nederlandse outsourcingmarkt. Daarmee kan een vinger aan de pols worden gehouden op de toepassing van deze benadering voor ICT.

Daarnaast is de behoefte geuit voor een platform waarin praktijkkennis en ervaring op het gebied van toepassing van best value op ICT kan worden gedeeld. Daartoe zal de ronde tafel in het najaar opnieuw worden gehouden zodat de deelnemers, met de verdere ervaringen op zak, opnieuw in de gelegenheid worden gesteld hun inzichten te delen.

Door Arno Hiemcke, Senior Consultant bij Quint Wellington Redwood