Impact door Qennis! Quint op Zorg & ICT beurs ’14,

Zorgkosten moeten omlaag. Kwaliteit van zorg moet juist omhoog. Kortom, alles moet efficiënter en effectiever. Informatie en kennis nodig om dat waar te maken, nemen toe in hoeveelheid, dynamiek en complexiteit. Zo intensief, dat de informatievoorziening in elke zorgorganisatie inmiddels een kerntaak is. De juiste competenties ontwikkelen om grip te krijgen op deze kerntaak, is dé uitdaging voor zorgorganisaties.

Een mis-match in competenties

Hoe krijg je grip op de informatievoorziening en hoe helpt IT daarbij? Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en Quint toont aan dat er een mis-match is tussen vraag en aanbod van competenties op het gebied van Informatiemanagement en IT. Oorzaken daarvan zijn:

1.      IT-ontwikkelingen

Tijd- en plaats onafhankelijk werken vraagt om (niet technische) nieuwe competenties van alle medewerkers in de zorg. Naast benodigde (IT) kennis en kunde op het gebied van informatiemanagement en architectuur, wordt steeds meer veranderkundige en bedrijfskundige kennis en kunde van professionals verlangd.

2.      Uitbesteden van diensten

Steeds meer (IT) diensten worden uitbesteed. Om dat goed en kostenefficiënt te doen, is  kennis over uitbesteden en -even belangrijk- over resultaatgerichte regievoering onontbeerlijk.

3.      Eigenaarschap & Samenwerken

Zeker de zorg is afhankelijk van het eigenaarschap dat medewerkers op zich nemen en van de mate van verbinding en samenwerking tussen professionals. Permanente educatie verdient in dit kader aandacht. Opleiding om professionals te laten excelleren en bovenal succesvol te laten samenwerken is nodig om cliënten en patiënten de beste zorg te bieden.

4.      Strategische personeelsplanning

Voor continuïteit en succes in de zorg is het noodzakelijk om de competenties van medewerkers met de (kern-)competenties van de organisatie te matchen. Dit resulteert in concrete ontwikkeldoelstellingen voor medewerkers én de organisatie.

Bezoek Quint Academy op de beurs Zorg & ICT!

Quint Academy ondersteunt zorgorganisaties bij het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om grip te verkrijgen. Kom naar onze stand op de beurs Zorg & ICT in de Jaarbeurs Utrecht en wij bespreken persoonlijk de ontwikkelambitie van uw organisatie.

Tot dan!

Impact door Qennis
Opleidingenplein
Standnummer F059
Datum 25 t/m 27 maart
Jaarbeurs Utrecht

Alvast een afspraak maken? Neem contact op met Peter-Paul Verhoef – p.verhoef@quintgroup.com