Whitepaper; Sourcing Strategieen voor Pensioenen

In een markt waarin de concurrentie toeneemt, zullen Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars hun kosten moeten optimaliseren en hun processen ‘Lean’ maken om succesvol te kunnen blijven opereren en het pensioenstelsel in stand te houden.

Fusies binnen de sector hebben door schaalvoordelen tot een zekere mate van kostenoptimalisatie geleid. Hierdoor ontstond een consolidatie van pensioenbeheerders en van pensioenverzekeraars tot enkele grote spelers. Het aantal pensioenfondsen is in de afgelopen drie jaar ieder jaar met 10% gedaald. Inefficiënties blijven echter bestaan vanwege de diversiteit van pensioenregelingen en een veelheid aan legacy informatiesystemen die het concurrentievermogen belemmeren.

De druk op kosten zal blijven toenemen als gevolg van een geleidelijke invoering van grensoverschrijdende regelingen in Europa, zoals PPI (Premie Pensioen Instellingen) en de toekomstige API (Algemene Pensioen Instelling). Deze regelingen zullen niet alleen nieuwe klanten aantrekken, maar ook leiden tot een wisseling van bestaande klanten uit de traditionele regelingen/omgevingen naar PPI en API. Daarnaast zal verdere internationalisering doorzetten.

Wij zijn van mening dat grote pensioenverzekeraars en pensioenbeheerders een reeks van korte en lange termijn sourcing strategieën in combinatie met optimalisatie van activiteiten moeten overwegen. Daar liggen, gezien recente marktontwikkelingen aan aanbod kant, nieuwe kansen.

N.B.: Hoewel de ontwikkelingen rondom pensioenen parallel lopen met een ander belangrijk gegeven – namelijk de daling van de dekkingsgraad tot onder 100%, onder andere ontstaan door de lage rente, richt dit artikel zich op mogelijkheden van operationele efficiencyverbetering.

Download Whitepaper; Sourcing Strategieen voor Pensioenen